November 2023

ทำไมผู้เข้าร่วม FEHB บางคนควรดู Medicare Part D อีกครั้ง

ทำไมผู้เข้าร่วม FEHB บางคนควรดู Medicare Part D อีกครั้ง

ผู้เข้าร่วมในโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานของรัฐบาลกลาง (FEHB) มีเหตุผลใหม่ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนดูแลสุขภาพของตนพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Medicare Part D ซึ่งเป็นส่วนของ Medicare ที่เกี่ยวข้องกับการครอบคลุมยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับผู้เข้าร่วม FEHB การ เปลี่ยนแปลงจาก...

Continue reading...

วิธีรวมศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภา

วิธีรวมศูนย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภา

รัฐบาลโอบามาวางแผนที่จะปิดศูนย์ข้อมูล 100 แห่งในปีนี้และเพิ่มอีก 700 แห่งภายในปี 2558 การลดศูนย์ข้อมูลมากกว่า 2,000 แห่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ต้นทุน การลดงาน และการจัดการข้อมูลโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยลงBob Otto รองประธานบริหารของ...

Continue reading...