บาคาร่า แพลงก์ตอนต่อสู้กับภาวะโลกร้อนในอาร์กติก

บาคาร่า แพลงก์ตอนต่อสู้กับภาวะโลกร้อนในอาร์กติก

บาคาร่า นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย บราซิล นอร์เวย์ และสเปนได้ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลอาร์กติกทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าระดับรังสีอัลตราไวโอเลต B (UV-B) ที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนความสามารถของสิ่งมีชีวิตในทะเลอาร์กติกในการกักเก็บ CO2รังสี UV-B เป็นแถบพลังงานสูงที่ไปถึงพื้นผิวโลกหลังจากถูกกรองโดยชั้นโอโซน การเพิ่มขึ้นของรังสี UV-B อันเป็นผลมาจากการพังทลายของชั้นโอโซน ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล และการวิจัยพบว่า

 UV-B สามารถเจาะน้ำทะเลใสในมหาสมุทรได้ลึกถึง 60 เมตร

การศึกษาได้ดำเนินการในน่านน้ำอาร์กติกและตรวจสอบการตอบสนองของชุมชนแพลงก์ตอนต่อการได้รับรังสี UV-B ข้อมูลถูกรวบรวมจากการสำรวจทางทะเลหลายครั้งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

ในกรณีที่ไม่มีช่วงพักฟื้นตอนกลางคืนในช่วงฤดูร้อนของอาร์กติก UV-B จะยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียซึ่งช่วยปรับปรุงการผลิตของชุมชนเหล่านี้ จาก 77% ของชุมชนสุ่มตัวอย่าง พบว่าการผลิตแพลงตอนอาร์กติกเพิ่มขึ้นสุทธิ 38%

ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ารังสี UV-B กระตุ้นแพลงก์ตอนเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บ CO2 ซึ่งต่อสู้กับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นของอาร์กติกโดยตรง นักวิจัยกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเพราะความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของรังสี UV-B ในมหาสมุทรยังมีจำกัด

“ที่พื้นผิวของมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และแอตแลนติก รังสี UV-B มีผลตรงกันข้าม” คนหนึ่งกล่าว “รังสี UV-B ทำหน้าที่ทั้งในกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ความสมดุลระหว่างการสังเคราะห์แสงและการหายใจส่งผลให้เกิดการปล่อย CO2 สุทธิ เนื่องจากการหายใจของแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นในเวลากลางคืน”

แม้ว่าภาวะโลกร้อนในอาร์กติกคาดว่าจะนำไปสู่การลดลงของชุมชนแพลงตอนโดยรวม แต่การวิจัยชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่เป็นบวกมากขึ้นด้วย ‘ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้น’ สำหรับการผลิตและความพร้อมของเว็บอาหารในมหาสมุทรอาร์กติก ผลการวิจัย ได้

รับการตีพิมพ์ในวารสารGeophysical Research Letters

ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาสองชิ้นของสหรัฐฯ 

ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences หรือ PNAS เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็พบว่าพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่นักวิจัยคิดในตอนแรก

ทีมงานของมหาวิทยาลัยเท็กซัสในออสตินรายงานว่าแบบจำลองในปัจจุบันประเมินผลกระทบที่เรียกว่า ‘การปฏิสนธิ CO2’ ต่ำเกินไป ซึ่งพืชดูดซับ CO2 จากชั้นบรรยากาศ และส่งผลให้มีการประเมินต่ำกว่า 16% ของการมีส่วนร่วมของการเพิ่มระดับของก๊าซต่อการเจริญเติบโตของพืช .

การศึกษาครั้งที่สองโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไวโอมิงพบว่าทุ่งหญ้าแพรรีอาจได้รับประโยชน์จาก CO2 ที่เพิ่มขึ้น เพราะมันส่งเสริมการเจริญเติบโตของบางชนิดและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะประเมินว่าพืชสามารถกำจัด CO2 ออกจากอากาศได้มากเพียงใด แต่ผู้คลางแคลงใจเรื่องสภาพอากาศได้ยึดเอาผลการค้นพบนี้เพื่ออ้างว่าภัยคุกคามต่อโลกร้อนนั้นเกินจริง บาคาร่า